Bytový fond pod křídly městské části

Nájemníci obecních bytů, je to již dva a půl roku, co jsme se rozhodli převzít správu bytového fondu pod křídla Úřadu městské části Brno-Žabovřesky. A ukázalo se, že toto naše rozhodnutí bylo správné. Teď máme blíže k Vám, našim nájemníkům a občanům městské části. Vaše postřehy a problémy se k nám dostávají napřímo bez dalších prostředníků. Jsme schopni okamžitě zareagovat na Vaše potřeby a společně nalézáme možná řešení. Nad Vašimi podněty se zamýšlíme a ve spolupráci s Vámi se snažíme nalézt vhodné a dostupné cesty k jejich naplnění. Ovšem začátky nebyly vůbec jednoduché. Hned v počátku vzniku správy bytových domů pod hlavičkou Úřadu městské části Brno-Žabovřesky jsme se museli vyrovnat s nástupem pandemie covidu-19 a následně s nouzovým stavem.

I díky Vám a Vaší chápavosti a vstřícnosti jsme toto období zvládli a vytvořili samostatně fungující referát. Během uplynulých dvou a půl let jsme průběžně opravovali bytový fond, řešili drobné i větší nenadálé závady. Zrekonstruovali jsme svislé a ležaté rozvody vody v domech Pod Kaštany a Kounicova, opravili topný kanál na ul. Kounicova-Šumavská. Odstraňujeme zemní vlhkost a opravujeme pláště domů, balkony a terasy, měníme balkonové výplně a provádíme nátěry konstrukcí. Průběžně se snažíme o výmalbu společných prostor a výměnu podlahových krytin. V pravidelných intervalech zajišťujeme výměnu indikátorů tepla a vodoměrů. Prioritou pro nás zůstává komfort Vašeho bydlení, a především uživatelská bezpečnost. Platné revize jsou pro nás samozřejmostí a s tím související drobné, ale i větší a závažnější opravy elektroinstalací, plynovodů a hromosvodů. Kromě běžné údržby jsme investovali do obnovy bytů a bytových domů. Velkou investicí byla kompletní rekonstrukce bytového domu na ul. Eliášova, oprava fasády na ul. Záhřebská, zajištění statiky dvou domů na ulici Vychodilova a Gabriely Preissové, nové střechy panelových domů v ulici Mozolky.


V letošním roce nás čeká výměna výtahu ve výškovém domě na ulici Voroněžská a další výměny dosluhujících výtahů plánujeme i v dalších letech. Průběžně jsme investovali do obnovy bytových jader v bytech, a to v rozsahu rekonstrukce stoupaček, výměny zařizovacích předmětů včetně kuchyňských linek. Letos tak dokončíme rekonstrukce umakartových bytových jader a již připravujeme obnovu zděných. Nesmím také opomenout, že rekonstruujeme a modernizujeme starší uvolněné byty pro nové nájemníky. Je toho opravdu mnoho, co bychom ještě mohli podrobně zmínit. A není divu, obecní bytový fond je v naší městské části poměrně obsáhlý jak do počtu domů, tak i bytových a nebytových jednotek. I když náš úřad přebíral bytový fond ne v právě dobré kondici, nyní mohu konstatovat, že za dva a půl roku, co je již v naší správě, se udělala řada opravdu důležitých oprav a další jsou v plánu. Odkaz na aktuální Domovní řád najdete zde: https://1url.cz/@Domovnirad.


Věřím, že společnými silami dojdeme jednou do bodu, kdy náš bytový fond bude potřebovat již jen udržovací péči a Vám se bude v naší městské části bydlet zase o něco lépe.


Lucie Pokorná,

Vaše starostka