Aplikační laboratoř pro zemědělské biotechnologie

Musím říct, že někdy člověk navštíví místa, kam by ho nenapadlo, že se někdy vůbec podívá. A tohle se stalo mně. Já, humanitně zaměřený člověk, dostanu pozvání od Biofyzikálního ústavu na otevírání Aplikační laboratoře pro zemědělské biotechnologie.

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky (BFÚ) byl založen v r. 1955 panem prof. Herčíkem a ve své době patřil k nejmodernějším zařízením svého druhu. Stal se významnou součástí infrastruktury výzkumu v Československu, později v České republice. V současné době se vědci BFÚ věnují základnímu výzkumu v různých oborech biofyziky, biologie a chemie.


Aplikační laboratoř pro zemědělské biotechnologie vznikla v rámci programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 a je součástí sítě laboratoří Akademie věd České republiky. Jejím úkolem je nacházet přesahy mezi základním výzkumem, agrární sférou a biotechnologickými firmami.


A bylo to přesně takové, jak jsem si představovala – čisté laboratorní prostředí, všude přístroje, jejichž jména, natož práci s nimi člověk vůbec nezná, mikroskopy a chytří lidé, kterým nechybí ani humor a milý lidský úsměv. Chtěla bych tímto za možnost návštěvy poděkovat paní ředitelce, doc. RNDr. Evě Bártové, Ph.D., DSc., která mi blíže zastínila možnost spolupráce v rámci pedagogické činnosti pro naše školáky se zájmem o fyziku a biologii.


Lucie Pokorná,

Vaše starostka